Hester Vis Kinesioloog

Technieken en methodes

Ik gebruik meerdere technieken:
O.a. stressverminderingstechnieken, brein-integratie, focussen en creatief visualiseren vanuit de ONE BRAIN- methode van Three in One Concepts.  De belangrijkste technieken die ik naast de toegepaste kinesiologie gebruik zijn het leerbevorderend programma (LEAP) en cranio-sacrale kinesiologie.  

Leerbevorderend programma   LEAP

De methode kan worden ingezet om de samenwerking en synchronisatie van de verschillende hersengebieden te stimuleren en te herstellen. Het programma biedt ondersteuning om optimaal te kunnen leren en presteren.  
Wanneer de brein-integratie behouden blijft, kunnen we makkelijker een hoger niveau halen; maar wanneer het verloren gaat door bijvoorbeeld stress, worden we ineens veel minder functioneel, waardoor we minder presteren dan we eigenlijk zouden kunnen. Met als gevolg dat we nog meer onder stress komen te staan. Bij deze methode maak ik veel gebruik  van de acupressuur.

Zoals iedere ouder zou  u ook graag willen dat uw kind met meer gemak zou kunnen leren en presteren en dat het zijn of haar natuurlijke mogelijkheden zo optimaal mogelijk zou kunnen benutten? Maar komt het juist allerlei drempels tegen waardoor het leren niet soepel verloopt? Wellicht kunnen we dan bij uw kind gebruik maken van de LEAP-methode.

Het is binnen de Kinesiologie een geavanceerde methode die  zeer waardevol is gebleken  bij:
– dyslexie 
– dyscalculie 
– A.D.H.D., A.D.D., ASS
– emotionele trauma’s 
– spraak moeilijkheden en ondersteuning bij logopedie
– leer problemen t.a.v. toetsen en eisen

Wat is LEAP

LEAP betekent letterlijk : “Learning Enhancement Advanced Program” ofwel: “Leerbevorderend Geavanceerd Programma”.

De methode kan worden ingezet om de samenwerking en synchronisatie van de verschillende hersengebieden te stimuleren en te verbeteren.  
Wanneer de brein-integratie behouden blijft, kunnen we makkelijker een hoger niveau halen; maar wanneer het verloren gaat door bijvoorbeeld stress, worden we ineens veel minder functioneel, waardoor we logischerwijs minder presteren dan we eigenlijk zouden kunnen. Met als gevolg dat we nog meer onder stress komen te staan.

Spiertest

Met behulp van de spiertest kan onderzocht worden hoe groot de stressreactie is tijdens het leren, maar ook hoe groot de motivatie is om dit te veranderen. Zo ook de stress die optreedt als het gaat om de eisen en normen waaraan uw kind moet en wil voldoen. De sfeer in de klas die invloed kan hebben. De klik met de leerkracht, de onrust in de klas. Door de stresservaring tijdens het leren te verlagen en daardoor de breinintegratie te vergroten kan leren, lezen en concentreren makkelijker worden. Binnen deze methode maak ik veel gebruik  van acupressuur.

Cranio-sacrale kinesiologie

Oorzaken

Er wordt verondersteld dat blokkades, verminderde bewegelijkheid van wervels, nek, schouders, middenrif en bekken  invloed kunnen hebben op de gezondheid.

De schedel (cranium) van de mens bestaat uit meerdere delen die door elastische stof met elkaar verbonden zijn en in een vast ritme ten opzichte van elkaar bewegen

Door deze ritmische beweging van de schedelplaten stroomt er vocht, tussen de vliezen van het cranium (de schedel), langs de wervelkolom naar het sacrum (het heiligbeen) en weer terug. De beweging is mogelijk omdat alle schedelplaten onderling flexibel zijn. Deze beweging kan verstoord worden als er spanning zit op o.a. de schedelnaden en de hersenvliezen, veroorzaakt door bijvoorbeeld een moeilijke geboorte, een hersenschudding, paniek en angst.

Met behulp van spiertesten kan worden uitgezocht waar, wanneer en waardoor de schedelbeweging is geblokkeerd en met welke techniek(en) deze blokkade kan worden opgeheven. In combinatie met kinesiologische technieken en zachte manuele correcties op de schedelplaten en wervels is het mogelijk dat bovengenoemde klachten verminderen. De correcties worden vaak ervaren als een weldaad voor het hele lichaam.

Het kan nodig zijn om de geblokkeerde wervels of gewrichten in balans te laten brengen door een osteopaat of fysiotherapeut.

Beeldende therapie 

Ik heb de afgelopen jaren niet stil gezeten en heb me naast kinesioloog verder ontwikkeld tot Psycho-sociaal Therapeut Beeldend. Hiermee is mijn wens om mijn beeldende en begeleidende vaardigheden bij elkaar te brengen waar geworden. Ik werk volgens ACT (Acceptatie, Commitment Therapie). Dit is een moderne en wetenschappelijk onderbouwde gedragstherapie. Het doel van ACT is als mens (zowel kind als volwassene) een rijk en zinvol leven te creëren, gebaseerd op waarden en tegelijkertijd om te leren gaan met pijn en stress die onlosmakelijk verbonden zijn met het leven. In de sessies koppelen we de therapie aan de beeldtaal d.m.v. creatieve opdrachten. Vind je het fijn om creatief/kunstzinnig te werken en ben je daarnaast nieuwsgierig naar je eigen persoonlijke ontwikkelingsproces dan zou dit iets voor je kunnen zijn. Je hoeft geen ervaring te hebben met beeldend werken. Je ervaart vooral door te doen.  Dit kan zowel in mijn praktijk als op mijn atelier.